Πολιτική Απορρήτου

Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να το προστατεύουμε μέσω της συμμόρφωσής μας με την παρούσα πολιτική απορρήτου (“Πολιτική”). Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τα είδη των πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς ή που ενδέχεται να παρέχετε (“Προσωπικές Πληροφορίες”) στην ιστοσελίδα whitetownbrewery.gr (“Ιστοσελίδα” ή “Υπηρεσία”) και σε οποιοδήποτε από τα συναφή προϊόντα και υπηρεσίες της (συλλογικά, “Υπηρεσίες”), καθώς και τις πρακτικές μας για τη συλλογή, χρήση, διατήρηση, προστασία και αποκάλυψη αυτών των Προσωπικών Πληροφοριών. Περιγράφει επίσης τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από εμάς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές και να τις ενημερώνετε.

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς (“Χρήστης”, “εσείς” ή “σας”) και της White Town Brewery IKE (“White Town Brewery IKE”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”). Εάν συνάπτετε την παρούσα Πολιτική εκ μέρους μιας επιχείρησης ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε την εν λόγω οντότητα στην παρούσα Πολιτική, οπότε οι όροι “Χρήστης”, “εσείς” ή “σας” αναφέρονται στην εν λόγω οντότητα. Εάν δεν έχετε τέτοια εξουσιοδότηση ή εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, δεν πρέπει να αποδεχθείτε την παρούσα Πολιτική και δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Με την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Πολιτικής. Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για τις πρακτικές εταιρειών που δεν μας ανήκουν ή δεν ελέγχουμε ή για άτομα που δεν απασχολούμε ή δεν διαχειριζόμαστε.

Πίνακας περιεχομένων

 1. Αυτόματη συλλογή πληροφοριών
 2. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών
 3. Προστασία του απορρήτου ανηλίκων
 4. Χρήση και επεξεργασία των πληροφοριών που συλλέγονται
 5. Επεξεργασία πληρωμών
 6. Διαχείριση πληροφοριών
 7. Γνωστοποίηση πληροφοριών
 8. Διατήρηση πληροφοριών
 9. Διαβίβαση πληροφοριών
 10. Δικαιώματα προστασίας δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ
 11. Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας
 12. Cookies
 13. Στοιχεία Επισκεψιμότητας
 14. Σήματα Do Not Track
 15. Διαφημίσεις
 16. Δυνατότητες μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 17. Μάρκετινγκ μέσω email
 18. Σύνδεσμοι σε άλλους πόρους
 19. Ασφάλεια πληροφοριών
 20. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων
 21. Αλλαγές και τροποποιήσεις
 22. Αποδοχή της παρούσας πολιτικής
 23. Επικοινωνώντας μαζί μας

Αυτόματη συλλογή πληροφοριών

Όταν ανοίγετε τον Ιστότοπο, οι διακομιστές μας καταγράφουν αυτόματα τις πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP της συσκευής σας, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ο τύπος και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος, οι γλωσσικές προτιμήσεις ή η ιστοσελίδα που επισκεπτόσασταν πριν έρθετε στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, οι σελίδες του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών που επισκέπτεστε, ο χρόνος που αφιερώνετε σε αυτές τις σελίδες, οι πληροφορίες που αναζητάτε στον Ιστότοπο, οι χρόνοι και οι ημερομηνίες πρόσβασης και άλλα στατιστικά στοιχεία.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα χρησιμοποιούνται μόνο για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων κατάχρησης και τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση και την επισκεψιμότητα του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών. Αυτές οι στατιστικές πληροφορίες δεν συναθροίζονται με άλλο τρόπο ώστε να αναγνωρίζεται οποιοσδήποτε συγκεκριμένος χρήστης του συστήματος.

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες χωρίς να μας λέτε ποιος είστε ή να αποκαλύπτετε οποιαδήποτε πληροφορία με την οποία κάποιος θα μπορούσε να σας αναγνωρίσει ως συγκεκριμένο, αναγνωρίσιμο άτομο. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις λειτουργίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες (για παράδειγμα, το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας).

Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες μας παρέχετε εν γνώσει σας όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, πραγματοποιείτε μια αγορά ή συμπληρώνετε οποιεσδήποτε φόρμες στον Ιστότοπο. Όταν απαιτείται, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Στοιχεία λογαριασμού (όπως όνομα χρήστη, μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη, κωδικός πρόσβασης κ.λπ.)
 • Στοιχεία επικοινωνίας (όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.)
 • Βασικές προσωπικές πληροφορίες (όπως όνομα, χώρα διαμονής κ.λπ.)

Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, αλλά τότε ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από ορισμένες από τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες που δεν είναι σίγουροι για το ποιες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προστασία του απορρήτου ανηλίκων

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, παρακαλείστε να μην υποβάλλετε οποιαδήποτε Προσωπική Πληροφορία μέσω της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα παιδί κάτω των 18 ετών μας έχει παράσχει Προσωπικές Πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, επικοινωνήστε μαζί μας για να ζητήσετε να διαγράψουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες αυτού του παιδιού από τις Υπηρεσίες μας.

Ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να παρακολουθούν τη χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά τους και να συμβάλλουν στην επιβολή της παρούσας Πολιτικής δίνοντας οδηγίες στα παιδιά τους να μην παρέχουν ποτέ Προσωπικές Πληροφορίες μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών χωρίς την άδειά τους. Ζητάμε επίσης από όλους τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες που επιβλέπουν τη φροντίδα των παιδιών να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους έχουν λάβει οδηγίες να μη δίνουν ποτέ προσωπικές πληροφορίες στο διαδίκτυο χωρίς την άδειά τους.

Χρήση και επεξεργασία των πληροφοριών που συλλέγονται

Ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και εκτελών την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ όταν χειριζόμαστε Προσωπικές Πληροφορίες, εκτός εάν έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων μαζί σας, οπότε εσείς θα είστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και εμείς ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων.

Ο ρόλος μας μπορεί επίσης να διαφέρει ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατάσταση που αφορά τις Προσωπικές Πληροφορίες. Ενεργούμε υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων όταν σας ζητάμε να υποβάλετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουμε την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είμαστε υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επειδή καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των Προσωπικών Πληροφοριών και συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων που ορίζονται στον ΓΚΠΔ.

Ενεργούμε υπό την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων σε περιπτώσεις που υποβάλλετε Προσωπικές Πληροφορίες μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών. Δεν κατέχουμε, δεν ελέγχουμε ούτε λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με τις υποβληθείσες Προσωπικές Πληροφορίες και οι εν λόγω Προσωπικές Πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο χρήστης που παρέχει προσωπικές πληροφορίες ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Για να καταστήσουμε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες διαθέσιμες σε εσάς ή για να ανταποκριθούμε σε μια νομική υποχρέωση, ενδέχεται να χρειαστεί να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες. Εάν δεν παρέχετε τις πληροφορίες που ζητάμε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητήσατε. Οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών χρηστών
 • Παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών
 • Βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Αποστολή επικοινωνιών μάρκετινγκ και προώθησης
 • Απαντήστε σε ερωτήματα και προσφέρετε υποστήριξη
 • Βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη
 • Να διαχειρίζεστε και να λειτουργείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες

Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, από το πού βρίσκεστε στον κόσμο και αν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: (i) έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς- αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει κάθε φορά που η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, (ii) η παροχή πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παρούσας Πολιτικής μαζί σας ή/και για τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις της, (iii) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειστε, (iv) η επεξεργασία σχετίζεται με καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί, (v) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους.

Βασιζόμαστε στη συγκατάθεση του χρήστη και στα δικά μας νόμιμα συμφέροντα ως νομικές βάσεις, όπως ορίζονται στον ΓΚΠΔ, βάσει των οποίων συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Σημειώστε ότι, σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, μπορεί να μας επιτραπεί να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες έως ότου αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία με εξαίρεσή σας, χωρίς να χρειάζεται να βασιστούμε στη συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις παραπάνω νομικές βάσεις. Σημειώστε ότι, σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, μπορεί να μας επιτραπεί να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες έως ότου αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία με εξαίρεσή σας, χωρίς να χρειάζεται να βασιστούμε στη συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις παραπάνω νομικές βάσεις.

Επεξεργασία πληρωμών

Σε περίπτωση Υπηρεσιών που απαιτούν πληρωμή, ενδέχεται να χρειαστεί να παρέχετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ή άλλες πληροφορίες λογαριασμού πληρωμών, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία των πληρωμών. Χρησιμοποιούμε τρίτους διαχειριστές πληρωμών (“Διαχειριστές πληρωμών”) για να μας βοηθήσουν στην ασφαλή επεξεργασία των πληροφοριών πληρωμής σας.

Οι φορείς διαχείρισης πληρωμών τηρούν τα πιο πρόσφατα πρότυπα ασφαλείας που διαχειρίζεται το Συμβούλιο Προτύπων Ασφαλείας PCI, το οποίο αποτελεί κοινή προσπάθεια εμπορικών σημάτων όπως η Visa, η MasterCard, η American Express και η Discover. Η ανταλλαγή ευαίσθητων και ιδιωτικών δεδομένων γίνεται μέσω ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας SSL, κρυπτογραφείται και προστατεύεται με ψηφιακές υπογραφές, ενώ ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες συμμορφώνονται επίσης με αυστηρά πρότυπα ευπάθειας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες. Θα μοιραζόμαστε δεδομένα πληρωμών με τους Διαχειριστές Πληρωμών μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας των πληρωμών σας, της επιστροφής αυτών των πληρωμών και της αντιμετώπισης παραπόνων και ερωτημάτων που σχετίζονται με αυτές τις πληρωμές και τις επιστροφές.

Σημειώστε ότι οι Διαχειριστές Πληρωμών ενδέχεται να συλλέγουν ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα από εσάς, τα οποία τους επιτρέπουν να επεξεργάζονται τις πληρωμές σας (π.χ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνση, τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας και τον αριθμό του τραπεζικού σας λογαριασμού) και να διεκπεραιώνουν όλα τα στάδια της διαδικασίας πληρωμής μέσω των συστημάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Η χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών από τους Διαχειριστές Πληρωμών διέπεται από τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους, οι οποίες μπορεί να περιέχουν ή να μην περιέχουν προστασία απορρήτου τόσο προστατευτική όσο η παρούσα Πολιτική. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους.

Διαχείριση πληροφοριών

Έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς. Τα προσωπικά δεδομένα που μπορείτε να διαγράψετε ενδέχεται να αλλάξουν καθώς αλλάζουν ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες. Ωστόσο, όταν διαγράφετε Προσωπικά Δεδομένα, ενδέχεται να διατηρήσουμε ένα αντίγραφο των μη αναθεωρημένων Προσωπικών Δεδομένων στα αρχεία μας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας προς τις θυγατρικές και τους συνεργάτες μας και για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. Εάν θέλετε να διαγράψετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή να διαγράψετε οριστικά τον λογαριασμό σας, μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας μαζί μας.

Γνωστοποίηση πληροφοριών

Ανάλογα με τις ζητούμενες Υπηρεσίες ή όπως είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας που έχετε ζητήσει, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τις θυγατρικές μας, τις συμβεβλημένες εταιρείες και τους παρόχους υπηρεσιών (συλλογικά, “Πάροχοι Υπηρεσιών”) στους οποίους βασιζόμαστε για να βοηθήσουμε στη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε εσάς και των οποίων οι πολιτικές απορρήτου συνάδουν με τις δικές μας ή οι οποίοι συμφωνούν να τηρούν τις πολιτικές μας όσον αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα. Δεν θα μοιραστούμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες με τρίτους και δεν θα μοιραστούμε καμία πληροφορία με μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη.

Οι πάροχοι υπηρεσιών δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τα δεδομένα σας, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση υπηρεσιών εκ μέρους μας ή τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Στους παρόχους υπηρεσιών παρέχονται τα δεδομένα που χρειάζονται μόνο για την εκτέλεση των καθορισμένων λειτουργιών τους και δεν τους εξουσιοδοτούμε να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν οποιαδήποτε από τα παρεχόμενα δεδομένα για δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ ή άλλους σκοπούς.

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή λαμβάνουμε εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο, όπως για να συμμορφωθούμε με κλήτευση ή παρόμοια νομική διαδικασία, και όταν πιστεύουμε καλόπιστα ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας, την προστασία της ασφάλειάς σας ή της ασφάλειας άλλων, τη διερεύνηση απάτης ή την ανταπόκριση σε κυβερνητικό αίτημα.

Διατήρηση πληροφοριών

Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, την επιβολή της Πολιτικής μας, την επίλυση διαφορών και εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε συγκεντρωτικά δεδομένα που προέρχονται από ή ενσωματώνουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα αφού τα ενημερώσετε ή τα διαγράψετε, αλλά όχι με τρόπο που θα σας ταυτοποιούσε προσωπικά. Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, οι προσωπικές πληροφορίες διαγράφονται. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων δεν μπορούν να επιβληθούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Διαβίβαση πληροφοριών

Ανάλογα με την τοποθεσία σας, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να συνεπάγονται τη μεταφορά και αποθήκευση των πληροφοριών σας σε άλλη χώρα από τη δική σας. Ωστόσο, αυτό δεν θα περιλαμβάνει χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εάν λάβει χώρα μια τέτοια μεταφορά, μπορείτε να μάθετε περισσότερα ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες της παρούσας Πολιτικής ή να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα επικοινωνίας.

Δικαιώματα προστασίας δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ

Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (“ΕΟΧ”), έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων και επιδιώκουμε να λάβουμε εύλογα μέτρα για να σας επιτρέψουμε να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς και εάν θέλετε να τις αφαιρέσετε από τα συστήματά μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

(i) Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όταν έχετε προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση.

(ii) Έχετε το δικαίωμα να μάθετε εάν τα Προσωπικά σας Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς, να λάβετε γνωστοποίηση σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

(iii) Έχετε το δικαίωμα να επαληθεύσετε την ακρίβεια των πληροφοριών σας και να ζητήσετε την επικαιροποίηση ή τη διόρθωσή τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να συμπληρώσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που θεωρείτε ελλιπείς.

(iv) Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των πληροφοριών σας, εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται με νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Όταν η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε, μπορείτε να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία παρέχοντας λόγο που σχετίζεται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας και δικαιολογεί την αντίρρηση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι, ωστόσο, σε περίπτωση επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία αιτιολόγηση. Για να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε Προσωπικές Πληροφορίες για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να ανατρέξετε στα σχετικά τμήματα της παρούσας Πολιτικής.

(v) Έχετε το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτές οι περιστάσεις περιλαμβάνουν: η ακρίβεια των Προσωπικών σας Δεδομένων αμφισβητείται από εσάς και πρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους- η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αντιτίθεστε στη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων και ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης τους- δεν χρειαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε για να θεμελιώσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε τις νομικές σας αξιώσεις- έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι μας υπερισχύουν των νόμιμων λόγων σας. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί, οι εν λόγω προσωπικές πληροφορίες θα επισημαίνονται αναλόγως και, με εξαίρεση την αποθήκευση, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος.

(vi) Έχετε το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών από εμάς. Οι περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν: τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία- αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης- αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με ορισμένους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων- η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ- και τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις από το δικαίωμα διαγραφής, όπως όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη: για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης- για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση- ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

(vii) Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς κανένα εμπόδιο από εμάς, υπό την προϋπόθεση ότι η διαβίβαση αυτή δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

(viii) Έχετε το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείτε σε μια αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την έκβαση της καταγγελίας σας απευθείας σε εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων στον ΕΟΧ. Η διάταξη αυτή ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, σε σύμβαση στην οποία συμμετέχετε ή σε προσυμβατικές υποχρεώσεις.

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Τυχόν αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορούν να απευθύνονται σε εμάς μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στο παρόν έγγραφο. Σημειώστε ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού απαντήσουμε σε τέτοια αιτήματα. Το αίτημά σας πρέπει να παρέχει επαρκείς πληροφορίες που να μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε το πρόσωπο που ισχυρίζεστε ότι είστε ή ότι είστε ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του εν λόγω προσώπου. Εάν λάβουμε το αίτημά σας από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε παράσχει στον εν λόγω εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο πληρεξούσιο ή ότι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος έχει άλλως έγκυρη γραπτή εξουσιοδότηση για την υποβολή αιτημάτων εκ μέρους σας.

Πρέπει να αναφέρετε επαρκή στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε σωστά το αίτημα και να ανταποκριθούμε σε αυτό. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας ή να σας παράσχουμε Προσωπικές Πληροφορίες, εκτός εάν πρώτα επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ή την εξουσιοδότησή σας για την υποβολή ενός τέτοιου αιτήματος και επιβεβαιώσουμε ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες αφορούν εσάς.

Cookies

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες μας χρησιμοποιούν “cookies” για να βοηθήσουν στην εξατομίκευση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Το cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον σκληρό σας δίσκο από έναν διακομιστή ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την αποστολή ιών στον υπολογιστή σας. Τα cookies αντιστοιχίζονται μοναδικά σε εσάς και μπορούν να διαβαστούν μόνο από έναν διακομιστή ιστού στον τομέα που σας χορήγησε το cookie. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε πλήρως τα χαρακτηριστικά του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέγουμε, να αποθηκεύουμε και να παρακολουθούμε πληροφορίες για λόγους ασφαλείας και εξατομίκευσης, για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών και για στατιστικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που συλλέγουμε και τον σκοπό τους, ανατρέξτε στην πολιτική cookies. Σημειώστε ότι έχετε τη δυνατότητα να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο αποδέχονται αυτόματα τα cookies από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν το προτιμάτε.

Στοιχεία Επισκεψιμότητας

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν εργαλεία ανάλυσης τρίτων που χρησιμοποιούν cookies, web beacons ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες συλλογής πληροφοριών για τη συλλογή τυπικών πληροφοριών δραστηριότητας και χρήσης του διαδικτύου. Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη στατιστικών αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών, όπως π.χ. πόσο συχνά οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας, ποιες σελίδες επισκέπτονται και για πόση ώρα, κ.λπ. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από αυτά τα εργαλεία ανάλυσης για να παρακολουθούμε την απόδοση και να βελτιώνουμε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας. Δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης τρίτων για να παρακολουθούμε ή να συλλέγουμε οποιαδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία των χρηστών μας και δεν θα συσχετίσουμε οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται από τις στατιστικές αναφορές με οποιονδήποτε μεμονωμένο χρήστη.

Σήματα Do Not Track

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης ενσωματώνουν τη λειτουργία “Μην παρακολουθείτε” που σηματοδοτεί στους ιστότοπους που επισκέπτεστε ότι δεν επιθυμείτε να παρακολουθείται η διαδικτυακή σας δραστηριότητα. Η παρακολούθηση δεν είναι το ίδιο με τη χρήση ή τη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με έναν ιστότοπο. Για τους σκοπούς αυτούς, η παρακολούθηση αναφέρεται στη συλλογή προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών από τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν ή επισκέπτονται έναν ιστότοπο ή μια διαδικτυακή υπηρεσία καθώς μετακινούνται σε διαφορετικούς ιστότοπους με την πάροδο του χρόνου. Ο τρόπος με τον οποίο τα προγράμματα περιήγησης επικοινωνούν το σήμα Do Not Track δεν είναι ακόμη ομοιόμορφος. Ως εκ τούτου, ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη ρυθμιστεί ώστε να ερμηνεύουν ή να ανταποκρίνονται στα σήματα Do Not Track που διαβιβάζονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Παρόλα αυτά, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα στην παρούσα Πολιτική, περιορίζουμε τη χρήση και τη συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για μια περιγραφή των πρωτοκόλλων Do Not Track για προγράμματα περιήγησης και κινητές συσκευές ή για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα internetcookies.com

Διαφημίσεις

Ενδέχεται να επιτρέψουμε σε ορισμένες εταιρείες τρίτων να μας βοηθήσουν να προσαρμόσουμε τη διαφήμιση που πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρει τους Χρήστες και να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε άλλα δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητες των Χρηστών στον Ιστότοπο. Οι εταιρείες αυτές ενδέχεται να προβάλλουν διαφημίσεις που ενδέχεται να τοποθετούν cookies και να παρακολουθούν με άλλο τρόπο τη συμπεριφορά των χρηστών.

Δυνατότητες μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα κουμπιά Facebook και Twitter, τα κουμπιά Share This κ.λπ. (συλλογικά, “Λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης”). Αυτές οι Λειτουργίες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ενδέχεται να συλλέγουν τη διεύθυνση IP σας, τη σελίδα που επισκέπτεστε στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας και ενδέχεται να ορίσουν ένα cookie για τη σωστή λειτουργία των Λειτουργιών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φιλοξενούνται είτε από τους αντίστοιχους παρόχους τους είτε απευθείας στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις Λειτουργίες Κοινωνικών Μέσων διέπονται από την πολιτική απορρήτου των αντίστοιχων παρόχων τους.

Μάρκετινγκ μέσω email

Προσφέρουμε ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία στα οποία μπορείτε να εγγραφείτε εθελοντικά ανά πάσα στιγμή. Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας εμπιστευτική και δεν θα αποκαλύψουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε τρίτους, εκτός εάν επιτρέπεται στην ενότητα “Χρήση και επεξεργασία πληροφοριών” ή για τους σκοπούς της χρήσης τρίτου παρόχου για την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Σύμφωνα με το νόμο CAN-SPAM, όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από εμάς θα αναφέρουν σαφώς από ποιον προέρχεται το μήνυμα και θα παρέχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον αποστολέα. Μπορείτε να επιλέξετε να σταματήσετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ ακολουθώντας τις οδηγίες διαγραφής που περιλαμβάνονται σε αυτά τα μηνύματα ή επικοινωνώντας μαζί μας. Ωστόσο, θα συνεχίσετε να λαμβάνετε βασικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συναλλαγών.

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες περιέχουν συνδέσμους προς άλλους πόρους που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς. Λάβετε υπόψη ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των άλλων πόρων ή τρίτων μερών. Σας ενθαρρύνουμε να είστε ενήμεροι όταν εγκαταλείπετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες και να διαβάζετε τις δηλώσεις απορρήτου κάθε πόρου που μπορεί να συλλέγει Προσωπικές Πληροφορίες.

Ασφάλεια πληροφοριών

Ασφαλίζουμε τις πληροφορίες που παρέχετε σε διακομιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ελεγχόμενο, ασφαλές περιβάλλον, που προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Διατηρούμε εύλογες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις σε μια προσπάθεια να προστατεύσουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και αποκάλυψη των Προσωπικών Πληροφοριών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο και τη φύλαξή μας. Ωστόσο, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή του ασύρματου δικτύου δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.

Ως εκ τούτου, ενώ προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, αναγνωρίζετε ότι (i) υπάρχουν περιορισμοί ασφάλειας και απορρήτου του Διαδικτύου, οι οποίοι είναι πέρα από τον έλεγχό μας, (ii) η ασφάλεια, η ακεραιότητα και το απόρρητο όλων των πληροφοριών και δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ εσάς και της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών δεν μπορούν να διασφαλιστούν και (iii) οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες και δεδομένα ενδέχεται να προβληθούν ή να αλλοιωθούν κατά τη διαμετακόμιση από τρίτους, παρά τις βέλτιστες προσπάθειες.

Καθώς η ασφάλεια των Προσωπικών Πληροφοριών εξαρτάται εν μέρει από την ασφάλεια της συσκευής που χρησιμοποιείτε για να επικοινωνείτε μαζί μας και την ασφάλεια που χρησιμοποιείτε για την προστασία των διαπιστευτηρίων σας, λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία αυτών των πληροφοριών.

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι η ασφάλεια του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών έχει παραβιαστεί ή ότι τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών έχουν αποκαλυφθεί σε άσχετους τρίτους ως αποτέλεσμα εξωτερικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, επιθέσεων ασφαλείας ή απάτης, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε εύλογα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της έρευνας και της αναφοράς, καθώς και της κοινοποίησης και συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιήσουμε τα επηρεαζόμενα άτομα, εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει εύλογος κίνδυνος βλάβης του χρήστη ως αποτέλεσμα της παραβίασης ή εάν η ειδοποίηση απαιτείται διαφορετικά από το νόμο. Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στον Ιστότοπο, θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική ή τους όρους της σχετικά με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Ενδέχεται επίσης να σας ειδοποιήσουμε με άλλους τρόπους κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, όπως μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε παράσχει.

Μια επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση της αναθεωρημένης Πολιτικής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης Πολιτικής (ή άλλης πράξης που θα καθοριστεί εκείνη τη στιγμή) θα αποτελεί τη συγκατάθεσή σας στις εν λόγω αλλαγές. Ωστόσο, δεν θα χρησιμοποιήσουμε, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρόπο ουσιωδώς διαφορετικό από αυτόν που δηλώθηκε κατά τη στιγμή της συλλογής των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Αποδοχή της παρούσας πολιτικής

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Πολιτική και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών και την υποβολή των πληροφοριών σας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες.

Επικοινωνώντας μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που ενδέχεται να διατηρούμε για εσάς ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο έντυπο αίτησης υποκειμένου δεδομένων για να υποβάλετε το αίτημά σας:

Υποβολή αιτήματος πρόσβασης σε δεδομένα

Εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις, ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:

https://whitetownbrewery.gr/contact/

[email protected]

Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα παράπονα και τις διαφωνίες και θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να τιμήσουμε την επιθυμία σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Το παρόν έγγραφο ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 9 Νοεμβρίου 2023